تورهای خارجی - قزاقستان
تورقزاقستان (آلماتی )پاییز 97-ژانویه 2019
قزاقستان (آلماتی )پاییز 97-ژانویه 2019 ایرلاین (وسیله نقلیه): ترکیش و ایرفلوت قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا