تورهای خارجی - قزاقستان
تورقزاقستان (آلماتی ) نوروز 98
قزاقستان (آلماتی ) نوروز 98 ایرلاین (وسیله نقلیه): ترکیش و ایرفلوت قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورقزاقستان (آلماتی ) زمستان 97
قزاقستان (آلماتی ) زمستان 97 ایرلاین (وسیله نقلیه): ترکیش و ایرفلوت قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا