درباره ما

تاریخچه شرکت ایرانگردی و جهانگردی صالح گشت آریا

شرکت صالح گشت آریا  از سال 1380  با اجرای تورهای  منطقه قفقاز شامل نخجوان و باکو و ارمنستان و گرجستان شروع بکار نموده و بتدریج در منطقه آسیای میانه شامل ازبکستان و قزاقستان و تاحیکستان  و قرقیزستان و ترکمنستان  بصورت تخصصی ادامه داده و هم اکنون در تمامی کشورها و اروپا و جنوب شرقی آسیا  نیز فعالیت قابل توجهی دارد.    

فایل های ضمیمه