تورهای خارجی - ویتنام
تورتور ترکیبی ویتنام-3 شب هوشیمینه-3 شب هانوی-یک شب کروز پاییز 99
تور ترکیبی ویتنام-3 شب هوشیمینه-3 شب هانوی-یک شب کروز پاییز 99 ایرلاین (وسیله نقلیه): ماهان-قطر و امارات قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا