تورهای خارجی - تاجیکستان
تورتاجیکستان (3-4 شب)پاییز 97  -ژانویه 2019
تاجیکستان (3-4 شب)پاییز 97 -ژانویه 2019 ایرلاین (وسیله نقلیه): تاجیک ایر قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورتاجیکستان (7 شب) پاییز97-ژانویه 2019
تاجیکستان (7 شب) پاییز97-ژانویه 2019 ایرلاین (وسیله نقلیه): تاجیک ایر و آسمان قیمت از : 340 ریال وضعیت تور : در حال اجرا