تورهای خارجی - تاجیکستان
تورتور تاجیکستان (7 شب) تابستان 99
تور تاجیکستان (7 شب) تابستان 99 ایرلاین (وسیله نقلیه): تاجیک ایر و وارش قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورتور ترکیبی تاجیکستان-ازبکستان-قزاقستان(10شب) بهار و تابستان 99
تور ترکیبی تاجیکستان-ازبکستان-قزاقستان(10شب) بهار و تابستان 99 ایرلاین (وسیله نقلیه): ماهان و وارش قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورتور تاجیکستان (3-4شب)  وارش تابستان 99
تور تاجیکستان (3-4شب) وارش تابستان 99 ایرلاین (وسیله نقلیه): تاجیک ایر و وارش قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا