تورهای خارجی - تاجیکستان
تورتاجیکستان (3-4-6 شب) زمستان97ونوروز 98
تاجیکستان (3-4-6 شب) زمستان97ونوروز 98 ایرلاین (وسیله نقلیه): اطلس گلوبال و سامان ایر قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورتاجیکستان (7 شب)  زمستان 97-نوروز 98
تاجیکستان (7 شب) زمستان 97-نوروز 98 ایرلاین (وسیله نقلیه): قشم ایر قیمت از : 340 ریال وضعیت تور : در حال اجرا