تورهای ویژه خارجی - ازبکستان
تورتور ترکیبی تاشکند-خیوه-بخارا-سمرقند 7 شب  تابستان 99
تور ترکیبی تاشکند-خیوه-بخارا-سمرقند 7 شب تابستان 99 ایرلاین (وسیله نقلیه): زاگرس-آزال قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورتاشکند-سمرقند-بخارا (4 شب) تابستان 99 99
تاشکند-سمرقند-بخارا (4 شب) تابستان 99 99 ایرلاین (وسیله نقلیه): آزال و زاگرس قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تور تور تاشکند 3-4-7 شب تابستان 99
تور تاشکند 3-4-7 شب تابستان 99 ایرلاین (وسیله نقلیه): آزال و زاگرس قیمت از : 290 ریال وضعیت تور : در حال اجرا