تورهای ویژه خارجی - ازبکستان
تورتور ترکیبی قزاقستان-ازبکستان-تاجیکستان (10 شب)  بهار 1400
تور ترکیبی قزاقستان-ازبکستان-تاجیکستان (10 شب) بهار 1400 ایرلاین (وسیله نقلیه): آزال قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تور تور ترکیبی ازبکستان و قزاقستان 7 شب- بهار 1400
تور ترکیبی ازبکستان و قزاقستان 7 شب- بهار 1400 ایرلاین (وسیله نقلیه): ماهان قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تور تور ترکیبی ازبکستان 4شب و تاجیکستان5 شب (9 شب)رفت و برگشت از تهران  بهار 1400
تور ترکیبی ازبکستان 4شب و تاجیکستان5 شب (9 شب)رفت و برگشت از تهران بهار 1400 ایرلاین (وسیله نقلیه): زاگرس و وارش قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تور تور تاشکند 3-4-7 شب  بهار 1400
تور تاشکند 3-4-7 شب بهار 1400 ایرلاین (وسیله نقلیه): آزال و زاگرس قیمت از : 290 ریال وضعیت تور : در حال اجرا
تورتور ترکیبی تاشکند-سمرقند-بخارا  5 شب  بهار 1400
تور ترکیبی تاشکند-سمرقند-بخارا 5 شب بهار 1400 ایرلاین (وسیله نقلیه): ترکیش و ایرفلوت وآزال قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورتور ترکیبی ازبکستان و قزاقستان 7شب بهار 1400
تور ترکیبی ازبکستان و قزاقستان 7شب بهار 1400 ایرلاین (وسیله نقلیه): زاگرس و ماهان قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورتور  ترکیبی تاجیکستان و ازبکستان 9 شب-بهار 1400  رفت از مشهد و برگشت به تهران
تور ترکیبی تاجیکستان و ازبکستان 9 شب-بهار 1400 رفت از مشهد و برگشت به تهران ایرلاین (وسیله نقلیه): وارش و زاگرس قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا