تورهای ویژه خارجی - ازبکستان
تور6 شب ترکیبی ازبکستان(تاشکند-بخارا-سمرقند)نوروز 98
6 شب ترکیبی ازبکستان(تاشکند-بخارا-سمرقند)نوروز 98 ایرلاین (وسیله نقلیه): آزال-ایرفلوت-ترکیش قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تور7شب ترکیبی ازبکستان(تاشکند-خیوه-بخارا-سمرقند) نوروز98
7شب ترکیبی ازبکستان(تاشکند-خیوه-بخارا-سمرقند) نوروز98 ایرلاین (وسیله نقلیه): آزال-ایرفلوت-ترکیش قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورتاشکند 5 شب نوروز 98
تاشکند 5 شب نوروز 98 ایرلاین (وسیله نقلیه): ترکیش و ایرفلوت وآزال قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورازبکستان ترکیبی 5 شب نوروز 98
ازبکستان ترکیبی 5 شب نوروز 98 ایرلاین (وسیله نقلیه): ترکیش و ایرفلوت وآزال قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا