تورهای ویژه خارجی - ازبکستان
تور6 شب ترکیبی ازبکستان(تاشکند-بخارا-سمرقند)بهار 98
6 شب ترکیبی ازبکستان(تاشکند-بخارا-سمرقند)بهار 98 ایرلاین (وسیله نقلیه): آزال-ایرفلوت-ترکیش قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورتور ترکیبی ازبکستان 7 شب(تاشکند-خیوه-بخارا-سمرقند)  بهار98
تور ترکیبی ازبکستان 7 شب(تاشکند-خیوه-بخارا-سمرقند) بهار98 ایرلاین (وسیله نقلیه): آزال-ایرفلوت-ترکیش قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تورتور ترکیبی ازبکستان-قزاقستان-تاجیکستان (10 شب) بهار 98
تور ترکیبی ازبکستان-قزاقستان-تاجیکستان (10 شب) بهار 98 ایرلاین (وسیله نقلیه): آزال قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تور تور ترکیبی ازبکستان(بخارا) و قزاقستان-8 روزه- بهار 98
تور ترکیبی ازبکستان(بخارا) و قزاقستان-8 روزه- بهار 98 ایرلاین (وسیله نقلیه): ماهان قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تور تور ترکیبی ازبکستان و تاجیکستان (10 شب) بهار 98
تور ترکیبی ازبکستان و تاجیکستان (10 شب) بهار 98 ایرلاین (وسیله نقلیه): ایر آستانا قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تور تور تاشکند 3-4-7 شب بهار 98
تور تاشکند 3-4-7 شب بهار 98 ایرلاین (وسیله نقلیه): آزال و ترکیش و ایرفلوت قیمت از : 290 ریال وضعیت تور : در حال اجرا
تورتور ترکیبی ازبکستان 5 شب بهار 98
تور ترکیبی ازبکستان 5 شب بهار 98 ایرلاین (وسیله نقلیه): ترکیش و ایرفلوت وآزال قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا