تورهای خارجی - ازبکستان
تورتاشکند  پاییز 97
تاشکند پاییز 97 ایرلاین (وسیله نقلیه): ترکیش و ایرفلوت وآزال قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تور5 شب ترکیبی ازبکستان(تاشکند-بخارا-سمرقند)-پاییز 97
5 شب ترکیبی ازبکستان(تاشکند-بخارا-سمرقند)-پاییز 97 ایرلاین (وسیله نقلیه): آزال-ایرفلوت-ترکیش قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا
تور7شب ترکیبی ازبکستان(تاشکند-خیوه-بخارا-سمرقند)پاییز97-ژانویه 2019
7شب ترکیبی ازبکستان(تاشکند-خیوه-بخارا-سمرقند)پاییز97-ژانویه 2019 ایرلاین (وسیله نقلیه): آزال-ایرفلوت-ترکیش قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا