تورهای ویژه خارجی - فیلیپین
تورتور فیلیپین (2شب مانیل و 5 شب  بوراکای)  بهار و تابستان 99
تور فیلیپین (2شب مانیل و 5 شب بوراکای) بهار و تابستان 99 ایرلاین (وسیله نقلیه): قطر و امارات و ماهان قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا