تورهای خارجی - فیلیپین
تورتور فیلیپین (3 شب مانیل و 4 شب  سبو)پاییز 97
تور فیلیپین (3 شب مانیل و 4 شب سبو)پاییز 97 ایرلاین (وسیله نقلیه): قطر و اماران قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا