تورهای خارجی - فیلیپین
تورتور فیلیپین (2 شب مانیل و 5 شب بوراکای) پاییز 99
تور فیلیپین (2 شب مانیل و 5 شب بوراکای) پاییز 99 ایرلاین (وسیله نقلیه): قطر و امارات و ماهان قیمت از : تماس بگیرید وضعیت تور : در حال اجرا